Print

Web hosting

Što je web hosting?

Web hosting je usluga zakupa prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj web stranica na web poslužitelju (serveru) i za korištenje e-maila. Takvi serveri aktivni su 24 sata dnevno.


Naša ponuda

Smještaj web stranica na linux servere, registracija domena, ponuda paketa optimiziranih za krajnjeg korisnika.

U svaki web hosting paket uključeno je:
 • besplatna aktivacija
 • neograničen broj e-mail adresa
 • webmail program
 • osnovna statistika posjećenosti
 • backup podataka
 • PHP / CGI / Apache / MySQL
 • Control Panel (Cpanel™)

 • 200 MB prostora
 • 20 e-mail adresa
 • 3 poddomene
 • 3 parkirane domene
 • 1 dodatna domena
 • 1 MySQL baza
 • 1 dodatni FTP račun
 • 400 MB prostora
 • 100 e-mail adresa
 • 6 poddomena
 • 4 parkirane domene
 • 1 dodatna domena
 • 3 MySQL baze
 • 3 dodatna FTP računa
 • 1000 MB prostora
 • 500 e-mail adresa
 • 8 poddomena
 • 4 parkirane domene
 • 1 dodatna domena
 • 10 MySQL baza
 • 5 dodatnih FTP računa

 • 1500 MB prostora
 • 1000 e-mail adresa
 • 10 poddomena
 • 5 parkiranih domena
 • 1 dodatna domena
 • 20 MySQL baza
 • 10 dodatnih FTP računa
 • domene s mogučnošću korištenja samo e-mail adresa
 • 100 MB prostora
 • neograničen broj e-mail adresa
 • Prema vašem zahtjevu a u okviru raspoloživih mogućnosti sastavit ćemo hosting paket sa zahtjevanom količinom resursa i odgovarajućom programskom podrškom.