Print

UGO - pos kasa za ugostiteljstvo

Proizvodi koje možete naručiti. Cijena se odnosi na osnovnu (server) licencu.

Caffe UGOPOS
osnovna verzija programa sadrži funkcije za praćenje i evidentiranje prometa u malim ugostiteljskim objektima
Restoran UGOPOS
osnovna verzija programa sadrži funkcije za vođenje i praćenje poslovanja u restoranima
Opcija RIMUGO BO
nadogradnja postojećeg sustava sa modulom ROBNO I MATERIJALNO knjigovodstvo
Opcija TOUCHSCREEN
nadogradnja postojećeg sustava sa programskim modulom za korištenje TOUCHSCREEN monitora


     


Caffe UGOPOS

Namjena programa je praćenje i evidentiranje prometa u malim ugostiteljskim objektima.
Program je optimiran za brzi upis proizvoda u maloprodajni račun kod prodaje pomoću: šifre, skraćene šifre, programabilne tipkovnice ili monitora na dodir (touch screen).

Program sadrži bazu artikala i grupa artikala zajedno sa cjenikom.
Baza podataka artikala se može po volji nadopunjavati i mijenajti.
Podaci za grupe artikala su prilagođeni za ugostiteljsku djelatnost.
Po ovim grupama se kasnije sastavljaju razni izvještaji tj. grupiraju podaci u izvještajima.
Za knjigovođu su pripremljeni izvještaji  koji se mogu listati dnevno, tjedno, mjesečno ili po nekom proizvoljnom vremenskom intervalu.
U programu postoji cijeli niz raznih izvještaja pomoću kojih je moguće analizirati promet po konobarima, danima, smjenama, artiklima, grupama artikala, organizacijskim jedinicama te proizvoljim vremenskim intervalima.
U programu postoji transakcija storno pomoću koje se može pratiti količina storniranog pormeta i utvrditi tko je što stornirao i u koje vrijeme.
Ovaje programski paket ne sadrži robno-matrijani dio.

Restoran UGOPOS

Namjena programa je vođenje i praćenje poslovanja u restoranima ili ugostiteljskim objektima.
Program je optimiran za brzi upis proizvoda u maloprodajni račun kod prodaje pomoću: šifre, skraćene šifre, programabilne tipkovnice ili monitora na dodir (touch screen).

Funkcionalnost:
Program sadrži bazu artikala, normativa i grupa artikala zajedno sa cjenikom.
Baza podataka artikala i normativa se može po volji nadopunjavati i mijenajti.
Podaci za grupe artikala su prilagođeni za ugostiteljsku djelatnost.
Po ovim grupama se kasnije sastavljau razni izvještaji tj. gruparaju podaci u izvještajima.
Sustav prodaje omogućuje direktno izdavanje računa, izradu i izdavanje narudžbi po stolovima, štampanje narudžbi na šank, kuhinju ili koju drugu lokaciju za pripremu, te kasnije objedinjavanje narudžbi u jedan račun.
Mogućnost korištenja mobilnih uređaja u sustavu prodaje.
Naplata se može razvrstavati po vrsti plaćanja:
  • gotovina
  • kreditne kartice
  • izdavanje R1 računa plaćenog gotovinom ili kreditnom karticom.
Opcionalno: ako je uključen programski modul robno-materijalno:
  • Izdavanja virmaskog R1
  • Izvještaj zaključno stanje
Za knjigovođu su pripremljeni izvještaji  koji se mogu listati dnevno, tjedno, mjesečno ili po nekom proizvoljnom vremenskom intervalu.
U programu postoji cijeli niz raznih izvještaja pomoću kojih je moguće analizirati promet po konobarima, danima, smjenama, artiklima, grupama artikala, organizacijskim jedinicama te proizvoljim vremenskim intervalima.
U programu postoji transakcija storno pomoću koje se može pratiti količina storniranog pormeta i utvrditi tko je što stornirao i u koje vrijeme.
Ovaje programski paket ne sadrži robno-matrijani dio.

Opcija RIMUGO BO

Namjena programskog modula je praćenje i vođenje skladišnog poslovanja u ugostiteljstvu.
Koristi se  robno-materijlno knjigovodstvo za vođenje artikala, materijala i proizvoda. Svi proizvodi se mogu voditi po vrsti, količini i vrijednosti.
Skladišni dokumenti su svrstani u grupe ovisno o tome dali evidentiraju ulaz u skladište, izlaz iz skladišta ili služe kao pomoćni ili interni dokumenti.
Ulaz robe od dobavljača evidentira se pomoću primke.
Izalaz robe prema kupcu evidentira se pomoću maloprodajnog računa.
Podržana je virmanska R1 prodaja.
Ako se na POS-u dogodi virmasnka R1 prodaja tada se na strani skladišnog poslovanja pokreće postupak prebacivanja robe na drugo skladište putem skladišnih dokumenata međuskladišnice izdaje se otpremnica i izlazna faktura.
Svo ovi dokumenti se mogu automatski generirati.
Ako je automatsko generiranje fakture onemogućeno onda se automatski generira otpremnica. Fakture se izdaju naknadno na temelju izgeneriranih otpemnica. Moguće je objedinjavanja više otpremnica u jednu fakturu.
Ispravak i usklađivanje stanja na skladištu provodi se putem inventure.
Inventura se može provoditi djelomično ili potpuno.
Pomoćne funkcije kao što su generator predinventurene liste i automatsko generiranje inventurne liste pomažu da se inventura što brže provede.
Nakon unosa inventurne liste (stvarnog stanja) automatski se izgeneriraju viškovi i manjkovi.
Uvid u stanje na skladištu osigurano je putem izvještaja skladišne kartice i količina i cijena.


Popis funkcija programa mozete vidjeti na stranici Robnog-materijalnog knjigovodstvaProgramska rješenja za:
UgostiteljstvoTrgovineUslužne djelatnostiBenzinske pumpe   Ostali programi